Katalogový list PNARAD RED LINE II

Katalogový list PNARAD RED LINE I

Produktové foto


Poptávka produktu

: 8 + 2 =

Jedním z nejdůležitějších technických aspektů, co se týče průmyslového zemědělství je přizpůsobit se okolní teplotě, která musí být v souladu s velmi přísnými pravidly, které plně uspokojí metabolické a životní potřeby zvířat ve všech fázích jejich vývoje. Topné zařízení FRACCARO, využívá technologie záření a dosahuje výjimečné úrovně tepelného pohodli a především vám umožňuje vytvářet různé mikroklimaty uvnitř stejné místnosti, které jsou vhodné pro růst zvířat v různých fázích jejich vývoje. Modulární sálavé trubky FRACCARO Red Line využívají všechny výhody technologie sálavého záření. Velké úspory energie ve srovnání s tradičními systémy vytápění jsou způsobeny skutečností, že s naší technologií teplo dosahuje k zvířatům přímo, bez použití vzduchu jako prostředku pro přenos tepla.

VÝHODY

 • ÚSPORA PALIVA
 • VYSOKÁ TEPELNÁ ÚČINNOST
 • OKAMŽITÉ, ROVNOMĚRNÉ A STÁLÉ TEPLO
 • SNÍŽENÍ MÍRY ÚMRTNOSTI ZVÍŘAT
 • SNÍŽENÍ INFEKČNÍCH CHOROB
 • CENTRÁLNÍ REGULACE TEPLOTY
 • ZÓNOVÉ VYTÁPĚNÍ
 • BEZ NEBEZPEČÍ ZAMRZNUTÍ
 • ŽÁDNÝ POHYB VZDUCHU
 • MINIMÁLNÍ ÚDRŽBA
 • ŽÁDNÉ PODLAHOVÉ OBSAZENÍ
 • MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST

Princip fungování hořáku FARM RedLine je založen na homogenním rozložení tepla po celé délce zařízení. To se děje díky vícenásobnému uspořádání hořáků, které mohou být uspořádány sériově nebo paralelně.
Vzduch se zahřívá pouze nepřímo skrytým teplem vyzařovaným z těl zvířat vyhřívaných přímo zářením. Z tohoto důvodu budou zvířata samostatně hledat pohodlí pod kuželem tepla vytvořeným hořákem. 
Hlavní výhodou zařízení FARM RedLine je situace, kdy je třeba vytvářet v jedné místnosti různá prostředí s mikroklimou, aby bylo možné splnit různé potřeby, které zvířata vykazují ve fázích svého vývoje: můžete vytvořit prostředí pro inkubaci, pro odstavení a pro růst zvířat.

PANRAD RED LINE II

Jak je znázorněné v grafu, stádo s FARM RedLine zařízením má značné výhody jak pro růst , tak i vývoj. Pro jednu společnost to jsou úspory v nákladem ve srovnání s normálními a nákladnými instalacemi teplovzdušného vytápění.